Getagged: Oordelen

Najaarscursus ‘Oordelen over kinder- en jeugdboeken’

Najaar 2010 zal weer de cursus ´Oordelen over kinderboeken´ worden gegeven, een cursus voor iedereen die professioneel bezig is – of gaat – met het beoordelen van kinderboeken. De basiscursus is bedoeld voor recensenten, leescoördinatoren in het onderwijs, literaire consulenten, PABO-docenten, medewerkers aan schoolbegeleidingsdiensten en aan centra voor kunstzinnige vorming, jeugdbibliothecarissen, medewerkers van (kinder-) boekhandels

Lees verder...